top of page

מושגים

אוצר מילים בסיסי


א-מיניות & א-רומנטיות - הגדרה בהרחבה בהמשך העמוד.

אלו-מיני (אָלוֹ-מִינִי, allosexual): ההפך מ"א-מיני". כלומר, מי שכן חווה משיכה מינית משמעותית.

אלו-רומנטי (אָלוֹ-רוֹמַנְטִי, alloromantic): ההיפך מ"א-רומנטי". כלומר, מי שכן חווה משיכה רומנטית משמעותית.

חשק מיני (דחף מיני, ליבידו, sex drive): ההתעוררות המינית הפיזיולוגית של הגוף.

משיכה מינית (sexual attraction, sexual desire): הַפְנָיָה של החשק המיני כלפי מושא משיכה (האדם שאליו נמשכים).

משיכה רומנטית (romantic attraction): משיכה שמקושרת בהתאהבות וברצון ליצירת מערכות יחסים רומנטיות.

 • חשוב להדגיש שמגדר\ים שאליהם נמשכים רומנטית אינם בהכרח זהים למגדר\ים אליהם נמשכים מינית.

יחסי מין: פעילות מינית שבה משתתף יותר מאדם אחד. הכוונה לכל האקטים המיניים, ולא רק החדירה בלבד. יש לשים לב שמדובר בהגדרה רחבה, ולכן יש אנשים שיחשיבו פעולות מסוימות כמיניות, בעוד שאחרים לא יחשיבו את אותן פעולות כמיניות.

נטיה מינית\זהות מינית\זהות משיכתית: מתאר דפוס מתמשך של משיכה מינית או רומנטית (או שילוב של שתיהן) לאדם ממין או ממגדר שונה (הטרוסקסואליות), לאדם ממין או ממגדר זהה (הומוסקסואליות), ליותר ממין\מגדר אחד (ביסקסואליות, פאנסקסואליות) או לאף מין\מגדר.
ראו הרחבה ב"דוגמאות לנטיות מיניות".

ספקטרום: תאור של רציפות, טווח שמכיל מגוון דרגות או גוונים שונים. דוגמאות לשימושים נפוצים: "סְפֶּקְטְרוּם צבעים", "הַסְפֶּקְטְרוּם הפוליטי", "הספקטרום האוטיסטי". ובהקשר של השיח על מיניות ורומנטיות - הספקטרום הא-מיני והספקטרום הא-רומנטי.

הבהרה

 

כל ההגדרות באתר נועדו לעזור לנו להבין את עצמנו ולמצוא קהילה בה נרגיש בנוח ולא כדי להגביל אותנו. חוויות חיים שונות יכולות להיכלל תחת ההגדרה הרחבה של א-מיניות וא-רומנטיות.
מוזמנים להמשיך לקרוא ולראות מה וכמה רלבנטי עבורכם, וזה בסדר גמור גם לא להזדהות עם אף הגדרה או להזדהות עם הגדרה המתאימה רק באופן חלקי.

א-מיניות - Asexuality 

 

אָ-מִינִיוּת: חוסר משיכה מינית או משיכה מועטה, או רק בנסיבות מסוימות.

א-מיניות מוגדרת גם כצורך מועט, אם בכלל, לקיים מערכת יחסים מינית.
א-מיניות היא ספקטרום, כלומר היא כוללת מגוון רחב של זהויות ורמות משיכה לאחרים.

 • זהו סוג של נטיה מינית\זהות מינית (בדומה להטרוסקסואליות, הומוסקסואליות ועוד).

 • א-מיניות אינה חוסר יכולת לאהוב, קושי להיות בקשר אינטימי או לקיים יחסי מין.

 • חלק מהא-מיניים מעוניינים במערכות יחסים רומנטיות ואינטימיות, אולם לא תמיד מעוניינים לשלב בהן מיניות.

 • א-מיניות יכולה להתחבר עם כל נטייה רומנטית (הטרו-רומנטיות, בי-רומנטיות,  הומו-רומנטיות, א-רומנטיות וכו').  

 • מאחר שהמונח "א-מיניות" מתייחס לעוצמת המשיכה המינית ולא למגדר אליו נמשכים, א-מיניים אשר חווים משיכה מינית במידה מסוימת (למשל דֶמִי או א-פורים), לעיתים יזדהו עם נטיה מינית נוספת. לדוגמא: אדם א-מיני א-פור הומוסקסואל (כלומר, שנמשך* לגברים), או בי-רומנטית א-מינית דמי שנמשכת* לנשים. 
  (מטרת הדוגמאות הנ"ל היא יותר להבהיר מורכבות אפשרית של זהויות ופחות לכפות תבנית אחת ליישום אישי).

 • ישנם א-מיניים שאין להם חשק מיני (ליבידו, התעוררות מינית פיזיולוגית של הגוף). ישנם א-מיניים שיש להם חשק מיני שאינו בהכרח מקושר לאנשים אחרים והוא יכול להתבטא באוננות וישנם א-מיניים אשר מקיימים יחסי מין.

 • א-מיניים רבים מעדיפים שלא לקיים יחסי מין כלל ואילו א-מיניים אחרים מוצאים עניין ו\או הנאה ביחסי מין. קיום או אי-קיום של אקטים מיניים אינו משפיע על הנטיה המינית.

 • א-מיניות לא תלויה בגיל או ב"פרטנר הנכון" (ראו הגדרה "א-פור"\דמי-מיניים).

 

                 

                                             

flags meaning ace 1.jpg

א-רומנטיות - Aromanticism

אָ-רוֹמַנְטִיוּת: חוסר משיכה רומנטית או משיכה מועטה, או רק בנסיבות מסוימות.

א-רומנטיות מוגדרת גם כצורך מועט, אם בכלל, לקיים מערכת יחסים רומנטית.
א-רומנטיות היא ספקטרום, כלומר היא כוללת מגוון רחב של זהויות ורמות משיכה לאחרים.

 • א-רומנטיות הינה נטייה רומנטית (בדומה להטרו-רומנטיות, הומו-רומנטיות ועוד).

 • א-רומנטיים אינם חווים משיכה רומנטית, אך מדובר בספקטרום. ישנם אנשים אשר חווים משיכה רומנטית מועטה ו\או נדירה. 

 • א-רומנטיים אינם בהכרח א-מיניים. א-רומנטיות יכולה להתחבר עם כל נטייה מינית (הטרוסקסואליות, ביסקסואליותהומוסקסואליות וכו').

 • א-רומנטיים יכולים לאהוב לא פחות מאשר אנשים אחרים. 
  עם זאת, ישנם א-רומנטיים אשר לא מזדהים עם הקונספט של אהבה.

 • חלק מהא-רומנטיים בוחרים לחיות ללא בני זוג, אך אין זה אומר שהם בודדים.

 • חלק מהא-רומנטיים יכולים ליהנות ממערכות יחסים של שותפים לחיים, אך ללא משיכה רומנטית. אין סתירה בין זוגיות לבין הגדרה עצמית כא-רומנטי. 

 • חלק מהא-רומנטיים חווים קראשים אפלטוניים וסוגי משיכה נוספים. 

 • חלק מהא-רומנטיים נהנים ממערכות יחסים רומנטיות, אחרים לא חשים צורך בהן, גם אם הם חווים משיכה רומנטית מועטה. 

 

                  

                                                           

flags meaning aro 1.jpg

התחום הא-פור - Gray Asexual & Gray Romantic 

משיכה זה לא שחור ולבן. אנשים מסוימים מזדהים על התחום האפור שבין מיניות לבין א-מיניות או בין רומנטיות לא-רומנטיות ולזהות הזו קוראים בעברית "א-פור\ה" (ובאנגלית Gray-a).
 

Gray Asexual
דוגמאות לאנשים שעשויים להזדהות כא-מיניים א-פורים:

 • אנשים שחווים משיכה מינית רק לעיתים נדירות.

 • אנשים שחווים משיכה מינית, אך יש להם חשק מיני נמוך.

 • אנשים שחווים משיכה מינית וחשק מיני מועטים מאוד.

 • אנשים שחווים משיכה מינית רק בסיטואציות או בנסיבות מאוד ספציפיות.

Gray Aromantic

דוגמאות לאנשים שעשויים להזדהות כא-רומנטיים א-פורים:

 • אנשים שחווים משיכה רומנטית רק לעיתים נדירות.

 • אנשים שחווים משיכה רומנטית, אך יש להם מעט רצון לממש אותה במערכת יחסים רומנטית. 

 • אנשים שחווים משיכה רומנטית רק בסיטואציות או בנסיבות מאוד ספציפיות.

 • אנשים שמעוניינים במערכות יחסים שהן לא בדיוק אפלטוניות, אבל לא בדיוק רומנטיות.

דֶמִי-מיני ודֶמִי-רומנטי (Demisexual & Demiromantic)

אנשים החווים משיכה רומנטית או משיכה מינית (בהתאמה), רק לאחר שהם מפתחים קרבה רגשית חזקה למישהו מסוים.

* מאחר ש "א-מיניות" ו"א-רומנטיות" מתייחסות לעוצמת המשיכה ולא למגדר אליו נמשכים, דמי או א-פורים לעיתים יזדהו עם נטיה מינית או זהות רומנטית נוספת. לדוגמא: אדם א-מיני א-פור הטרוסקסואל (כלומר, גבר סטרייט שנמשך קצת לנשים), או א-רומנטית א-מינית דמי הנמשכת לנשים (לאחר היכרות מעמיקה).
(מטרת הדוגמאות הנ"ל היא יותר להבהיר מורכבות אפשרית של זהויות ופחות לכפות תבנית אחת ליישום אישי).

סוגים שונים של משיכות

 • משיכה מינית (Sexual Attraction): משיכה למימוש מיניות עם מישהו.

 • משיכה רומנטית (Romantic Attraction): משיכה למערכת יחסים רומנטית עם מישהו (ראו "ספקטרום רומנטי").

 • משיכה אסתטית (Aesthetic Attraction): משיכה למראה החיצוני של מישהו.

 • משיכה חושנית או פיזית (Sensual Attraction): משיכה למימוש אינטימיות פיזית (אך לא מינית) עם מישהו. לדוגמא - קרבה פיזית, חיבוק, נשיקה.

 • משיכה אפלטונית (Platonic Attraction): משיכה למערכת יחסים של חיבה חברית, נטולת כל מרכיב מיני או רומנטי.

 • משיכה אינטלקטואלית (Intellectual Attraction): משיכה לחוכמה, תבונה או השכלה.

** יש לציין שלא כולם חווים את כל סוגי המשיכות, אם בכלל. לפעמים, משיכה מסוג אחד יכולה להפוך עם הזמן למשיכה מסוג אחר או להתווסף אליה. לעיתים, אנשים מרגישים כמה סוגי משיכה לאותו אדם. כמו כן, לא תמיד יש התאמה בין מגדר המשיכות השונות (לדוגמא: אדם שחווה משיכה מינית לגברים, משיכה רומנטית לנשים בלבד ומשיכה אסתטית לכל המגדרים).

הספקטרום הרומנטי  - Romantic orientation spectrum  

כפי שמיניות היא ספקטרום, כך גם רומנטיות. ישנם אנשים שחווים משיכה רומנטית למגדר מסוים, אחרים חווים משיכה רומנטית כלפיי מגוון של מגדרים, אחרים לא חווים משיכה רומנטית כלל.
לא תמיד יש התאמה בין מגדר המשיכה המינית ומגדר של המשיכה הרומנטית.

אדם עשוי להזדהות כ-

 • הטרו-רומנטי (heteroromantic): נמשך רומנטית לאנשים ממגדר אחר משלו (לדוגמא: אישה שנמשכת רומנטית לגברים).

 • בי-רומנטי (biromantic) או פאנ-רומנטי (panromantic): נמשך רומנטית לאנשים מיותר ממגדר אחד.

 • הומו-רומנטי (homoromantic): נמשך רומנטית לאנשים מאותו המגדר. לרוב, נשים הנמשכות רומנטית לנשים אחרות יתארו את הזהות שלהן כ"לסבית מבחינה רומנטית". 

 • א-רומנטי (aromantic): מי שלא חש משיכה רומנטית כלל או כמעט בכלל. (להרחבה)

 • גריי-רומנטי (grayromantic): מי שנמצא בתחום האפור שבין א-רומנטיות לרומנטיות. (להרחבה)

 • דמי-רומנטי (demiromantic): אנשים שחווים משיכה רומנטית רק לאחר שהם מפתחים קרבה רגשית חזקה למישהו מסוים. (להרחבה)

  *(קיימות הגדרות נוספות של זהויות בספקטרום הרומנטי והגדרות חדשות מתווספות מדי פעם.) 

דוגמאות לנטיות מיניות

אדם עשוי להזדהות כ-

 • הטרוסקסואל\ית (בשפה המדוברת: הטרו, סטרייט) (heterosexual): נמשכים מינית לאנשים ממגדר אחר.

 • הומוסקסואל (בשפה המדוברת: הומו, גיי) (homosexual): גבר שנמשך מינית לגברים.

 • לסבית (lesbian): אישה שנמשכת מינית לנשים.
 • ביסקסואל\ית (בעבר: דו-מיני\ת) (bisexual), פאנסקסואל\ית (pansexual): נמשכים מינית לאנשים ממגוון מגדרים.
 • א-מיני\ת (asexual): לא נמשכים מינית לאף מגדר. (להרחבה)
   

 • א-פור מיני\ת (gray-sexual): מי שנמצא בתחום האפור שבין א-מיניות לאלו-מיניות. (להרחבה)
   

 • דמי-מיני\ת (demisexual): אנשים החווים משיכה מינית רק לאחר שהם מפתחים קרבה רגשית חזקה למישהו מסוים. (להרחבה)

  *(קיימות הגדרות נוספות של נטיות מיניות והגדרות חדשות מתווספות מדי פעם.)

דוגמאות לגישות שונות כלפי יחסי מין ומיניות

קיימים מושגים המבדילים בין סוגי יחס שונה שיש לאנשים כלפי יחסי מין, בין אם בכללי בתיאוריה ובין אם בפרקטיקה אישית. אין בהכרח קשר בין הזהות המינית של אדם לבין היחס שלו כלפי יחסי מין. לדוגמא, אדם א-מיני הנהנה מיחסי מין ומחזיק בגישה של sex-neutral, או מישהי על הרצף הא-פור\דֶמִיסקסואלית שחווה משיכה מינית בסיטואציות מסוימות ועם זאת מעדיפה להמנע מיחסי מין בפועל כי היא sex-repulsed.

חשוב להדגיש כי מטה מובאים מונחים כלליים ולא דוגמאות לאנשים פרטניים אשר מחזיקים בדעות מורכבות ושונות.
 

דוגמאות לגישות שונות כלפי יחסי מין ומיניות באופן כללי-תיאורטי:

 • sex-positive (סקס-פוזיטיב, יחס חיובי כלפי יחסי מין ומיניות): תפיסה שיחסי מין הם דבר חיובי ובריא. אמונה שלכל אדם (בהסכמה ומעל הגיל החוקי) יש זכות לקיים הרבה או מעט יחסי מין (או בכלל לא), לפי העדפתו. התפיסה כוללת חשיבה שחינוך מיני נגיש ושרותי בריאות מינית הם דבר טוב התורם לחברה. כמו כן שבִּיוּש מגדרי בנושא יחסי מין הוא דבר רע, לדוגמא: בִּיוּש נשים הנהנות ממין (slut shaming) או בִּיוּש גברים שלא מעוניינים במיניות.
 • sex-neutral (סקס-ניוטרל, יחס נייטרלי ליחסי מין): תפיסה שיחסי מין הם לא בהכרח דבר טוב או רע. אלו המחזיקים בגישה זאת, אדישים לנושאי חינוך מיני ובריאות מינית.
 • sex-negative (סקס-נגטיב, יחס שלילי כלפי יחסי מין ומיניות): מערכת אמונות לפיה יחסי מין ומיניות הינם דבר רע ואולי אף משחית. תפיסה זו כוללת גישה שלילית לכל התכנים המכילים מיניות במדיה ועשויה לכלול רצון למנוע מצעירים (או בכלל) ללמוד על מיניות שלא במסגרת ביתית-משפחתית.

חשוב לציין שגישה כללית תיאורטית למין ומיניות, לעיתים מושפעת מהתפיסות התרבותיות, החברתיות והפוליטיות. הגישה הכללית לא בהכרח משקפת את ההעדפות הפרטיות של האדם בפרקטיקה (מימוש מעשי) של יחסי מין.
 

דוגמאות לסוגי גישות אישיות כלפי יחסי מין:

 • אוהבי סקס: רצון ונכונות לקיים יחסי מין והנאה מהם.
 • sex-favorable (סקס-פייבוראבל, "בעד" קיום יחסי מין): נכונות חיובית להתפשר עם בן\בת זוג המעוניינים ביחסי מין ופתיחות למצוא דרכים ליהנות מפעילות מינית, בין אם ברמה הגופנית ובין אם ברמה הרגשית.
 • sex-indifferent (סקס-אינדיפרנט, אדישים לקיום יחסי מין): אנשים אלו לא מוצאים יחסי מין מהנים במיוחד, אבל יכולים להתפשר על ביצוע אקטים מסוימים. בשונה מאנשים שהם "סקס-פייבוראבל" היכולים ליהנות מיחסי מין מדי פעם או בנסיבות מסוימות, אנשים "אדישים לסקס" לא מוצאים יחסי מין מספקים ברמה האישית, אבל בד"כ לא ירגישו אי-נוחות או מצוקה ממחשבה על פעילות מינית לצורך הנאה של בן\בת זוג.
 • sex-averse (סקס-אוורס, מתנגדים\"לא-בעד" קיום יחסי מין): אנשים אלו לא נהנים ממין כלל, ולרוב לא ירצו להשתתף בשום פעילות מינית.
 • sex-repulsed (סקס-ריפולסד, נגעלים מקיום יחסי מין): אנשים אלו נגעלים ממחשבה על יחסי מין בהשתתפותם או ממחשבה על יחסי מין באופן כללי. כמו כן, אדם יכול להיות sex-repulsed כלפי פעילות מינית שבה הוא מעורב בעצמו ויחד עם זאת, להחזיק בגישה sex-positive כלפי פעילות מינית של אחרים.

יש לציין שייתכן מצב של יחס שונה כלפי אקטים מיניים שונים. לדוגמא: אדם שמוכן להתפשר על חיבוקים ונשיקות, אך נגעל מהמחשבה על חדירה.

חשוב להדגיש שיחס אישי כלפי פעילות מינית או אקטים ספציפיים בהם האדם מעורב בעצמו, לא בהכרח גורר יחס דומה כלפי פעילות מינית של אחרים או כלפי חינוך מיני ובריאות מינית.

דוגמאות לגישות שונות כלפי רגשות ומחוות רומנטיים

ספקטרום של מידת הנוחות של אדם עם פעולות או מחוות הנתפסות כרומנטיות, בין אם מכוונות כלפיו או מופגנות בציבור (או במדיה). מידת נוחות זו יכולה להשתנות ויכולה להיות תלויה בגורמים נוספים.
 

 

 • romance favorable (רומאנס-פייבורבל, בעד רומנטיות): מתאר אדם אשר מרגיש בנוח או נהנה מהפגנת חיבה רומנטית או מחוות רומנטיות המכוונות כלפיו.

 

 • romance indifferent (רומאנס-אינדיפרנט, אדיש לרומנטיות): אדם אשר לא חש חוסר נוחות וגם לא התלהבות מהפגנת חיבה רומנטית או ממחוות רומנטיות המכוונות כלפיו.

 

 • romance repulsed/averse (רומאנס-אוורס\רומאנס-ריפולסד, מתנגד\נגעל מרומנטיות): מתאר אדם אשר חש אי-נוחות עד דחיה\גועל מהפגנת חיבה רומנטית או מחוות רומנטיות המכוונות כלפיו.

מונחים נוספים שצמחו מהשיח הא-רומנטי

מערכת יחסים קוויר-אפלטונית (queerplatonic relationship): מערכת יחסים שאינה רומנטית, אך כוללת קרבה רגשית מעבר למה שאנשים בדרך כלל יצפו ממערכות יחסים ידידותיות. יכולה להיות גם מערכת יחסים המרגישה מיוחדת משאר מערכות יחסים אפלטוניות הקיימות בחייהם של השותפים לה. לעיתים מערכת יחסים זו תתפוס את המקום של מע' יחסים רומנטית או חלק ממנו.
מאחר שמעצם הגדרתה היא "שונה" (queer), היא יכולה להתבטא בהרבה צורות ודרכים. (ראו הרחבה כאן ו-כאן

סקוויש (squish) \ קראש א-רומנטי (aromantic crush): סקוויש זה קראש אפלטוני או לא רומנטי היכול לכלול תחושה של פרפרים בבטן ולהרגיש כמו קראש רומנטי. סקוויש כולל רצון להתקרב למושא המשיכה ולבלות איתו, אבל בלי הרצון למערכת יחסים רומנטית אלא חֲבֵרוּת או מערכת יחסים קוויראפלטונית.
לדוגמה: החבר הממש ממש קרוב שאי אפשר להפסיק לחשוב עליו בתחילת הקשר ורוצים לבלות איתו כל הזמן.

WTFרומנטי (WTFromantic, what-the-fuck-romantic): מי שאינו מצליח להבין מהו ההבדל אותו רואה החברה בין אהבה רומנטית לאהבה חברית או משפחתית או מי שאינו יודע להבדיל בין משיכה רומנטית למשיכה אפלטונית.

נונ-אמורי (nonamorous/nonpartnering): מתאר את הבחירה לא לקחת חלק במערכות יחסים מחייבות זוּגִיוֹת או רומנטיות (committed relationships).

ארומייט (aromate) 
1) ידיד-נפש אפלטוני ולא רומנטי 
2) בן\בת זוג במערכת יחסים א-רומנטית

מונחים נוספים 

קראש רומנטי (romantic crush): סוג של התאהבות חזקה ולעיתים קצרת מועד, לעיתים ללא ביטוי מעשי (ברמת פנטזיה בלבד ללא מימוש). מעין רצון חזק ליצירת מערכת יחסים רומנטית עם אדם מסויים. קראש יכול לכלול תחושות של פרפרים בבטן כשמושא הקראש מתקרב, מחשבות מרובות על אותו אדם ועוד.

אמאטונורמטיביות\אָמָטוֹנוֹרְמָטִיבִיוּת (amatonormativity): ההנחה החברתית הרווחת לפיה כולם רוצים להיות במערכת יחסים זוגית רומנטית, מינית, מונוגמית וארוכת טווח. לפי תפיסה זו, זאת מערכת היחסים החשובה ביותר, המצב הרצוי עבור כולם ואלו החורגים מציפיה זו, לוקים בחסר. (להרחבה באנגלית ראו כאן)

אנרכיה של מערכות יחסים (relationship anarchy): תפיסה לפיה מערכות יחסים לא בהכרח פועלות לפי מסגרות וכללים המוגדרים חברתית - אלא לפי רצון ובהסכמת המשתתפים. כמו כן, לפי תפיסה זו אין טעם לדרג מערכות יחסים שיש לאדם לפי "חשובות יותר\חשובות פחות". לדוגמא: קשר רומנטי אינו יותר חשוב מקשר משפחתי או חברי. התפיסה יוצאת מנקודת הנחה שאהבה אינה משאב מוגבל, כל מערכת יחסים היא ייחודית ולא באה "על חשבון" מערכות יחסים אחרות. המושג נמצא בשימוש בקרב הקהילה הפוליאמורית והא-מונוגמית, אך לא רק.
ראו הרחבה בויקיפדיה (באנגלית).

bottom of page