top of page

מתוך העמוד "מושגים בהרחבה"

מערכת יחסים קוויר-אפלטונית (queerplatonic relationship, QPR):
מערכת יחסים שאינה רומנטית, אך כוללת קרבה רגשית מעבר למה שאנשים בדרך כלל יצפו ממערכות יחסים ידידותיות. יכולה להיות גם מערכת יחסים המרגישה מיוחדת משאר מערכות יחסים אפלטוניות הקיימות בחייהם של השותפים לה. לעיתים מערכת יחסים זו תתפוס את המקום של מע' יחסים רומנטית או חלק ממנו.
מאחר שמעצם הגדרתה היא "שונה" (queer), היא יכולה להתבטא בהרבה צורות ודרכים. (ראו הרחבה כאן ו-כאן

bottom of page