top of page

מתוך העמוד "מושגים בהרחבה"

סוגים שונים של משיכות
 

 • משיכה מינית (Sexual Attraction): משיכה למימוש מיניות עם מישהו.
   

 • משיכה רומנטית (Romantic Attraction): משיכה למערכת יחסים רומנטית עם מישהו (ראה "ספקטרום רומנטי").
   

 • משיכה אסתטית (Aesthetic Attraction): משיכה למראה החיצוני של מישהו.
   

 • משיכה חושנית או פיזית (Sensual Attraction): משיכה למימוש אינטימיות פיזית (אך לא מינית) עם מישהו. לדוגמא - קרבה פיזית, חיבוק, נשיקה. 
   

 • משיכה אפלטונית (Platonic Attraction): משיכה למערכת יחסים של חיבה חברית, נטולת כל מרכיב מיני או רומנטי.
   

 • משיכה אינטלקטואלית (Intellectual Attraction): משיכה לחוכמה, תבונה או השכלה או משיכה לקשר אינטלקטואלי הדדי.

   

יש לציין שלא כולם חווים את כל סוגי המשיכות, אם בכלל. לפעמים, משיכה מסוג אחד יכולה להפוך עם הזמן למשיכה מסוג אחר או להתווסף אליה. לעיתים, אנשים מרגישים כמה סוגי משיכה לאותו אדם. כמו כן, לא תמיד יש התאמה בין מגדר המשיכות השונות (לדוגמא: אדם שחווה משיכה מינית לגברים, משיכה רומנטית לנשים בלבד ומשיכה אסתטית לכל המגדרים). 

bottom of page