top of page

מתוך העמוד "מושגים בהרחבה"

חשק מיני (דחף מיני, ליבידו, sex drive): ההתעוררות המינית הפיזיולוגית של הגוף.
 

משיכה מינית (sexual attraction, sexual desire): הַפְנָיָה של החשק המיני כלפי מושא משיכה (האדם שאליו נמשכים).

משיכה רומנטית (romantic attraction): משיכה שמקושרת בהתאהבות וברצון ליצירת מערכות יחסים רומנטיות.
חשוב להדגיש שמגדר\ים שאליהם נמשכים רומנטית אינם בהכרח זהים למגדר\ים אליהם נמשכים מינית.

יחסי מין: פעילות מינית שבה משתתף יותר מאדם אחד. הכוונה לכל האקטים המיניים, ולא רק החדירה בלבד. יש לשים לב שמדובר בהגדרה רחבה, ולכן יש אנשים שיחשיבו פעולות מסוימות כמיניות, בעוד שאחרים לא יחשיבו את אותן פעולות כמיניות (לדוגמא, נשיקה על השפתיים).

bottom of page