top of page

מתוך העמוד "מושגים בהרחבה"

א-מיניות

 

אָ-מִינִיוּת (asexuality): חוסר משיכה מינית או משיכה מועטה, או רק בנסיבות מסוימות.

א-מיניות מוגדרת גם כצורך מועט, אם בכלל, לקיים מערכת יחסים מינית.
א-מיניות היא ספקטרום, כלומר היא כוללת מגוון רחב של זהויות ורמות משיכה לאחרים.

  • זהו סוג של נטיה מינית\זהות מינית (בדומה להטרוסקסואליות, הומוסקסואליות ועוד).

  • א-מיניות אינה חוסר יכולת לאהוב, קושי להיות בקשר אינטימי או לקיים יחסי מין.

  • חלק מהא-מיניים מעוניינים במערכות יחסים רומנטיות ואינטימיות, אולם לא תמיד מעוניינים לשלב בהן מיניות.

  • א-מיניות יכולה להתחבר עם כל נטייה רומנטית (הטרו-רומנטיות, בי-רומנטיותהומו-רומנטיות, א-רומנטיות וכו').

  • מאחר שהמונח "א-מיניות" מתייחס לעוצמת המשיכה המינית ולא למגדר אליו נמשכים, א-מיניים אשר חווים משיכה מינית במידה מסוימת (למשל דמי או א-פורים), לעיתים יזדהו עם נטיה מינית נוספת. לדוגמא: אדם א-מיני א-פור הומוסקסואל (כלומר, שנמשך* לגברים), או בי-רומנטית א-מינית דמי שנמשכת* לנשים.
    (מטרת הדוגמאות הנ"ל היא יותר להבהיר מורכבות אפשרית של זהויות ופחות לכפות תבנית אחת ליישום אישי).

  • ישנם א-מיניים שאין להם חשק מיני (ליבידו, התעוררות מינית פיזיולוגית של הגוף). ישנם א-מיניים שיש להם חשק מיני שיכול להתבטא באוננות, אך אינו בהכרח מקושר לאנשים אחרים.

  • א-מיניים רבים מעדיפים שלא לקיים יחסי מין כלל ואילו א-מיניים אחרים מוצאים עניין ו\או הנאה ביחסי מין. קיום או אי-קיום של אקטים מיניים אינו משפיע על הנטיה המינית.

  • א-מיניות לא תלויה בגיל או ב"פרטנר הנכון" (ראו הגדרה "א-פור"\דמי-מיניים).

 

זהו דגל של הקהילה הא-מינית. משמעות צבעי הדגל:

                                             

שחור - א-מיניות

אפור - דמי-מיניים, א-פורים

לבן - בני ובנות זוג אלו-מיניים ובני ברית

סגול - קהילה

אלו-מיני (אָלוֹ-מִינִי, allosexual): ההפך מ"א-מיני". כלומר, מי שכן חווה משיכה מינית משמעותית.

bottom of page